[nieuws]
Nieuwbouw Asian Library van start

De Universiteit Leiden bouwt een nieuwe Asian Library boven op de Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Witte Singel in Leiden. De werkzaamheden voor de nieuwe bibliotheekruimte zijn op 26 april jl gestart en duren tot medio eind dit jaar.

[nieuws]
Beckett Digital Library gelanceerd

Op 28 april is de Beckett Digital Library gelanceerd. De BDL is een digitale reconstructie van de privé-bibliotheek van Samuel Beckett. De Universiteit Antwerpen leverde een grote bijdrage aan dit titanenwerk.

[nieuws]
Charles Jeurgens benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap UvA

Charles Jeurgens (1960) is benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij volgt Theo Thomassen op, die met emeritaat gaat. Jeurgens begint het hoogleraarschap op 1 september. Daarnaast blijft hij als adviseur verbonden aan het Nationaal Archief.

[nieuws]
KNVI, Ngi-NGN en SOD fuseren tot één beroepsorganisatie

Per 1 januari 2017 zullen de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD samengaan tot één beroepsvereniging, die verdergaat onder de naam KNVI. De nieuwe organisatie vertegenwoordigt meer dan 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer.

[nieuws]
Voorproefje IP 4 / 2016: Het puberbrein van de overheid

Op 6 mei verschijnt IP 4 /2016. Alvast een voorproefje uit dit nummer: Frank Huysmans bespreekt het advies 'Het puberbrein van de overheid', opgesteld door de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor Cultuur (RvC). Wat behelst dit advies voor minister Bussemaker? En gaat het de langverwachte aandacht van de overheden brengen voor hun eigen informatiebeheer?

[nieuws]
Verkoop ebooks daalt, aantal uitleningen stijgt

CB maakte op 21 april de E-Book Barometer over het eerste kwartaal van 2016 bekend. De opvallendste bevindingen: de verkoop van ebooks daalt licht, het aantal uitleningen via de bibliotheken stijgt.

[nieuws]
In nieuwe organisatiestructuur NBD Biblion plek voor minder mensen

Begin dit jaar kondigde NBD Biblion aan het mes in de organisatie te gaan zetten. Afgelopen vrijdag 22 april jl. maakte het bedrijf de contouren van de nieuwe organisatie bekend. De organisatie krijgt een nieuwe structuur en het aantal fte’s (197) wordt teruggebracht naar 157.

 
IP #3: Web met een geheugen

In de nieuwe IP niet alleen een interview met vooraanstaand informatiewetenschapper Herbert Van de Sompel, maar ook met bibliotheekmanager Ria Paulides van Hogeschool Inholland (hoe gaat het met de digitale bibiliotheek?) en met de mensen achter KEI-ip, een certificeringsinitiatief voor informatieprofessionals. Plus: een terugblik op de VOGIN-IP-lezing.