Onderwijsinspectie maakt zich grote zorgen over dalende leesvaardigheid

De Onderwijsinspectie constateert dat steeds meer leerlingen in het funderend onderwijs de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap niet goed beheersen. Van de basis- en vo-scholen heeft 20 procent van de inspectie het oordeel ‘onvoldoende’ gekregen.

Het leesonderwijs in Nederland is op dit moment onvoldoende effectief, constateert de Onderwijsinspectie in zijn rapport ‘De Staat van het Onderwijs’. De verschillen tussen scholen groeien. De ene school slaagt erin alle leerlingen het streefniveau voor taal (en rekenen) te laten halen, terwijl dit op de andere school bij minder dan de helft lukt. De inspectie ziet genoeg positieve praktijken en voorbeelden, maar scholen nemen deze te weinig van elkaar over. Het potentieel waarbij de minder presterende scholen leren van de voorlopers, blijft hierdoor onbenut.

Moeite met leesvaardigheid

Veel Nederlandse leerlingen hebben vooral moeite met de hogere leesvaardigheidsniveaus, zoals het integreren van de tekst met hun eigen achtergrondkennis. Het organiseren van leesonderwijs rond thema’s uit de zaakvakken, zoals wereldoriëntatie en wetenschap en techniek, en het gebruiken van rijke teksten, kan hier verandering in brengen.

Directeur-bestuurder Gerlien van Dalen van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie waarin tien organisaties samenwerken, ziet dat er steeds meer behoefte is aan een effectieve aanpak. ‘We zetten in op het verspreiden van onze kennis hierover, bijvoorbeeld via lezeninhetpo.nl. En we ontwikkelen samen met Education Lab en Hogeschool Windesheim de Bibliotheek op school plus, een interventie voor geïntegreerd lees- en zaakvakonderwijs met veel aandacht voor leesbevordering. We streven ernaar de daling in leesvaardigheid op termijn zo weer om te kunnen buigen in een stijging.’