IP2021-1

Search

Redactioneel: O, o, Den Haag

Data in beeld: Empathie voor AI

Mens en machine in algoritmes verbonden

IP Lingo: Doembladeren

Column: Rumsfeldjes

Achter het nepnieuws #1 : Nepnieuwsinflatie

FAIR in de spotlight: uitreiking Dataprijzen en toekomstplannen data-expertisecentrum DANS

UB in wording (1): Bouwen aan een ‘brug naar de samenleving’

Storytelling in de Tweede Kamer; historische boekencollectie als pronk- en praatstuk

Drie misverstanden die datakwaliteit vertroebelen: ‘Datafoutje, bedankt!’

GLAM, Wiki en online do(n’ts): Hobbelig naar digitaal

KB Onderzoekskroniek: Dieper met Delpher

Gespot: ‘We can only hoard what the world gives us’

Buitenland: Hoeders van het Britse webgeheugen