IP2012-12

Zoek
12 2012

IP #12 / 2012: De vrije informatiespecialist

Column: Tweeduizendtwaalf: betere verhalen over digitale content

Flashback: Marjolein van der Steen

Professional in het nieuws: Jon Peter van den Oever

De jonge onderzoeker: digitale bibliotheekactiviteiten bekeken door auteursrechtelijke bril

Tablet apps

Recht op informatie: schakel de jurist tijdig in

Boeken: veranderen móet!

Boeken: scoren met data

Combinatie van efficiëntie met maatwerk in onderwijs: Universiteitsbibliotheek Utrecht kiest voor LibGuides

Journalistiek en internet: ‘Het internet is niet meer dan een begin’

De openbare bibliotheek als stadslab (2): bibliotheken zetten in op kennisoverdracht en ontmoeting

Een nieuwe invulling van het informatievak: de informatiespecialist van morgen is vrij

Column: Sterke merken gaan teloor