‘Techfilosoof’ Peter-Paul Verbeek nieuwe rector magnificus UvA

De raad van toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft Peter-Paul Verbeek benoemd tot rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de UvA. De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat in op 1 oktober 2022. Verbeek volgt de huidige rector Karen Maex op die deze maand vertrekt.

De rode draad in het onderzoek en werk van Peter-Paul Verbeek is de relatie tussen mens en technologie, bekeken vanuit ethisch oogpunt. Sinds 2018 is hij universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk codirecteur van het DesignLab aan de Universiteit Twente en is hij honorary professor aan de Aalborg University in Denemarken. Ook is hij onder meer vicevoorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut en voorzitter van de KNAW Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening.

Marise Voskens, voorzitter van UvA’s raad van toezicht, over de nieuwe rector: ‘Peter-Paul is een nationaal en internationaal gewaardeerd topwetenschapper die zich in zijn onderzoek richt op de relaties tussen mens, technologie en samenleving. Ook bestuurlijk is hij een verbinder die een open blik voor een variëteit aan invalshoeken koppelt aan daadkracht. De visie en het mens- en wereldbeeld van Peter-Paul passen uitstekend bij de UvA als vooruitstrevende en maatschappelijk betrokken universiteit. Met zijn enthousiasme en energie kan hij als rector een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.’

In de periode 15 juli tot 1 oktober 2022 neemt bestuursvoorzitter Geert ten Dam het rectoraat waar.

Een eerder interview met Peter-Paul Verbeek in IP lees je hier.

Foto: Olivier Middendorp