KNVI Super Tuesday op 6 september over digitale trends en strategieën

Op 6 september (16:00-17:30 uur) organiseert de KNVI weer online haar maandelijkse Super Tuesday, dit keer met als onderwerp: Digitale Trends & Digitale Strategieën.

De samenleving is aan het veranderen door digitalisering. Corona heeft dit in een stroomversnelling gebracht, en veranderend beleid ten aanzien van energietransitie en klimaatdoelstellingen zal de roep om digitale innovatie alleen maar vergroten. Om nog maar te zwijgen over de schaarste op de arbeidsmarkt. Veel leiders en managers onderkennen de urgentie van digitale transformatie en hoe ze kunnen meebewegen met een digitaliserende samenleving. Het is echter ook belangrijk dat ze zich bewust zijn van de richting die de verandering heeft, en dat succesvolle adaptie van deze verandering door de organisatie niet kan zonder een nieuwe inrichting van de organisatie. Klantproducten en -diensten, organisatiestructuur, organisatiecultuur, primaire en secundaire processen, samenwerkingsverbanden en investeringsbeleid omtrent technologie… alles dient kritisch opnieuw te worden beoordeeld in het licht van een veranderende businessstrategie voor een digitaliserende samenleving.

Breder perspectief

Dit bredere perspectief op digitale transformatie, met een nieuw instrumentarium om tot effectieve en juiste inrichting en verrichtingen te komen, staat centraal in Het managementboek voor Digitale Transformatie, geschreven door Sander Jansen en James van de Merbel, en de daaruit afgeleide training Digitaal Leiderschap, georganiseerd door Wim Kweekel van RGO. Jansen en Kweekel zullen hier tijdens de Super Tuesday op 6 september dieper op ingaan. Het event is online; deelname is kosteloos voor KNVI-leden, niet-leden betalen € 25 (ex btw). Meer informatie en hoe in te schrijven vind je hier.

Elke maand organiseert de KNVI op een dinsdag een online bijeenkomst over een actueel thema dat relevant is voor informatieprofessionals. Toekomstige Super Tuesday-onderwerpen dit jaar zijn onder meer: open science, desinformatie en ethiek.