IP2012-5

Zoek
5 2012

IP #5 / 2012: 15 jaar zoekmachines

Column: Door met de volgende spreker

Carrière

Een ander vak: online kunsthandelaar

Professional in het nieuws: Jelte Timmer

De jonge onderzoeker: luisteren naar je gebruikers

Tablet apps

Recht op informatie: collectief rechtenbeheer en de (on)macht van CBO’s

Boeken: handboek voor alternatieve bibliotheektactieken

Archipelproject: op weg naar een Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering

Public affairs: wapen van openbare bibliotheken in tijden van bezuinigingen

15+ jaar webzoekmachines: het onvoltooid verleden van het webzoeken

Column: Het ondiepe web

Unconference in Amsterdam: LibCampNL: nu eens geen voorgekookte praatjes