Boeken: handboek voor alternatieve bibliotheektactieken

Bibliotheken in supermarkten of tankstations – eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, zo blijkt uit ‘Book-ish Territory’ van architect Nikki O’Loughlin.

Door: Edwin Mijnsbergen

Book-ish Territory: A Manual of Alternative Library Tactics werd vorig jaar door Nikki O’Loughlin gepubliceerd op Issuu.com en ook alleen daar. De publicatie is dus niet nieuw, kan niet worden gedownload en kan, door de beperkingen van Issuu, ook niet worden gelezen op een iPad. Desondanks is het mooi vormgegeven handboek de moeite van een attendering waard omdat de auteur, een architect, bibliotheken bekijkt vanuit een verrassende invalshoek: als publieke ruimtes die overal kunnen bestaan, ook, of vooral, zonder de beperkingen van het eigen gebouw.

Opmerkelijke distributiemodellen

Anno 2012 kijken veel bibliotheekprofessionals naar de innovatieve aspecten van de Bibliotheek op het station in Haarlem en de Airport Library op Schiphol en ontstonden er onlangs nog pittige discussies over de mogelijkheid van het huisvesten van bibliotheken in supermarkten, tankstations of fastfoodrestaurants. O’Loughlin laat in zijn publicatie zien dat er niets nieuws onder de zon is.

Aan het begin van de twintigste eeuw experimenteerden veel Amerikaanse bibliotheken met opmerkelijke distributiemodellen voor de collecties. Men bood boeken niet alleen aan in winkels en restaurants; ook in rondvaartbootjes, ziekenhuizen, brandweerkazernes en fabrieken waren minivestigingen te vinden. Veel van die vestigingen zouden zich pas in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkelen tot de bibliotheken zoals we die nu kennen.

Guerillamarketing

Het voert te ver om deze publicatie tot een volwaardige handleiding voor ‘guerillatactieken’ op het gebied van bibliotheekwerk te bestempelen. Daar heeft dit werkje te weinig diepgang voor. O’Loughlin geeft slechts een aanzet tot anders denken over de distributie van kennis en informatie in de publieke ruimte, aan de hand van voorbeelden uit de bibliotheekgeschiedenis, bookcrossing en de guerillamarketing.

Doordat de teksten rijk geïllustreerd zijn met schetsen en historisch beeldmateriaal, is het echter wel een vermakelijk en behapbaar werkje geworden. Iedereen met interesse voor de geschiedenis en de toekomst van bibliotheekwerk, kan er met een gerust hart een paar uurtjes voor uittrekken.


Book-ish Territory: A Manual of Alternative Library Tactics | Nikki O’Loughlin | 2011 | 208 p. | Gratis te lezen op issuu.com/bookishterritory/docs/bookish | Waardering: ●●●○○


Deze bijdrage komt uit IP nr. 5 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen