Staatssecretaris Digitalisering volgt BENEDMO in strijd tegen desinformatie

Van factchecking tot mediawijsheid: binnen de Vlaams-Nederlandse samenwerking BENEDMO zetten verschillende organisaties zich in tegen desinformatie. De staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen nam kennis van het project om inzicht te krijgen in de pluriforme aanpak van desinformatie.

Desinformatie heeft de afgelopen jaren veel schade aangericht, zowel in het buitenland als in de Nederlandse samenleving. De coronacrisis heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld en de verspreiding van nepnieuws in een stroomversnelling gebracht. Tijdens het bezoek van staatssecretaris Van Huffelen op 11 mei bij Beeld & Geluid Den Haag, gingen de Nederlandse partners binnen de samenwerking in op de kansen die BENEDMO biedt. Zo brengt het platform de vele actoren die zich bezighouden met desinformatie bijeen en is uitwisseling van kennis en technieken met desinformatiehubs in andere landen makkelijker.

Holistisch samenwerken

Bij de bijeenkomst met de staatssecretaris waren de Nederlandse partners van het Vlaams-Nederlandse initiatief aanwezig: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Bellingcat, ANP, Netwerk Mediawijsheid en Beeld & Geluid. (De Vlaamse participanten zijn VRT, Knack, KU Leuven, Textgain en Mediawijs red.). Tijdens de rondetafelgesprekken werd gediscussieerd over de hiaten in onderzoek en beleid, en de rol van de overheid hierin. Het consortium deed een oproep tot holistisch samenwerken, waarin diverse disciplines, wetenschapsdomeinen en ministeries elkaar moeten vinden. Daarnaast werd uitgebreid gesproken over de complexiteit van financiering van factchecks en de rol van overheid en platforms.

Internationaal netwerk van hubs

De Vlaams-Nederlandse samenwerking BENEDMO past binnen het European Digital Media Observatory (EDMO), een internationaal netwerk van hubs waarbinnen experts op het gebied van desinformatie kennis delen en krachten bundelen. Naast de Nederlands-Vlaamse hub gaan dit najaar nog zeven andere EDMO-hubs in Europa van start. 

Beeld & Geluid is coördinator van het project en zorgt ervoor dat de projectresultaten hun weg vinden naar het internationale netwerk. Ook werkt het intensief samen met Netwerk Mediawijsheid bij het ontwikkelen van workshops gericht op journalisten en andere mediaprofessionals, en met wetenschappers en developers bij het incorporeren van factcheckingtools in de CLARIAH-onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen en voor onderzoeksjournalistiek.

Foto boven: staatssecretaris Van Huffelen tijdens de bijeenkomst met BENEDMO.