Nederland en Vlaanderen bestrijden desinformatie met EDMO-project

De Europese Commissie erkent de relevantie van de strijd tegen desinformatie en heeft 2 miljoen euro toegekend aan het Vlaams-Nederlandse EDMO-project, European Digital Media Observatory. Binnen dit project wordt een multidisciplinaire internationale hub opgericht door én voor wetenschappers, factcheckers, mediabedrijven en andere belanghebbenden.

Naast de Nederlands-Vlaamse hub gaan in het najaar nog zeven andere EDMO-hubs in Europa van start. Zo maakt EDMO het publiek mediawijzer, zowel in de lage landen als in heel Europa.

De komende drie jaar zal de hub aanzwellende desinformatiecampagnes niet alleen detecteren, maar ook factchecks produceren en publiceren. Daarnaast wordt een onderzoeksteam aangesteld dat verschillende strategieën en methodes analyseert die nepnieuws detecteren op het gebied van proces, effectiviteit en toepasbaarheid binnen het Europese beleid en juridisch kader.

Europese samenwerking

De verschillende partners van het EDMO-project bundelen complementaire expertisedomeinen, van onderzoek tot publicatie. Aan de Vlaamse kant zetten VRT, Knack, KU Leuven en Textgain hun schouders onder het project. Aan de Nederlandse kant zijn dat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, het ANP en onderzoekscollectief Bellingcat. Verder wordt er intensief samengewerkt met Netwerk Mediawijsheid en Mediawijs, twee netwerkorganisaties die zich in Nederland en Vlaanderen inspannen om mediawijsheid bij kinderen, (kwetsbare) volwassenen en mediaprofessionals te bevorderen.

Tweede hub

Nederlands als taal zal goed vertegenwoordigd zijn binnen het Europees EDMO-netwerk. De Europese Commissie kondigde aan ook een tweede hub in de lage landen te subsidiëren, gericht op factchecking in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Luxemburgs. Onder de naam EDMO BELUX zullen de Vrije Universiteit Brussel (Brussels School of Governance + SMIT), Université Saint-Louis Bruxelles, Mediawijs, RTL, Agence France Presse (AFP), EU DisinfoLab en Athens Technology Center hiervoor instaan. De Vlaams-Nederlandse EDMO en EDMO BELUX zullen nauw samenwerken.

Beeld en Geluid is coördinator van het project en gaat ervoor zorgen dat projectresultaten hun weg vinden naar het internationale netwerk. Ook werkt het instituut intensief samen met Netwerk Mediawijsheid bij het ontwikkelen van workshops gericht op journalisten en andere mediaprofessionals. En met wetenschappers bij het incorporeren van factcheckingtools in de CLARIAH onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen.