WUR Library organiseert studiemiddag over deselectie magazijn

WUR Library houdt op 19 oktober een studiemiddag over deselectie van het magazijn, waarbij de UvA-bibliotheek, de KB en de WUR Library zelf een presentatie geven over hun deselectieprojecten. Daarnaast kunnen aanwezigen met elkaar in gesprek over kansen en valkuilen bij deselectie.

De eerste presentatie is van Errol Graf (adviseur en projectleider voor bibliotheken en erfgoedinstellingen), die ingaat op het deselectieprogramma Ruimtegebruik depots van de Bibliotheek UvA/HvA, waarbij tegelijkertijd wordt ingezet op efficiënter gebruik van de beschikbare vierkante meters. Jasper Faase (teamleider collectievorming KB) doet daarna uit de doeken hoe de nationale bibliotheek in een digitaliserende samenleving haar collectiebeleid invult. ‘Anno 2022 kan bijna iedereen publiceren. De omvang van contentstromen neemt exponentieel toe. Hoe gaan we in dat licht om met deselectie?’

Corrie Snijder en Petra Otten (projectteam Deselectie magazijn WUR Library) gaan ten slotte in hun presentatie ‘Let it go! Loslaten met beleid’ in op de uitdaging van WUR Library om 25 procent van het magazijnoppervlak vrij te maken. In een pilot is vastgesteld dat dit haalbaar is. Hoe is dit aangepakt en welke keuzes zijn er gemaakt?

De studiemiddag vindt plaats op 19 oktober van 13:30 tot 16:30 uur in gebouw Forum van Wageningen University & Research. Online meedoen is niet mogelijk. Aanmelden kan tot en met 4 oktober door een e-mail te sturen naar office.library@wur.nl met als subject ‘Aanmelding studiemiddag deselectie’. De studiemiddag is in eerste instantie bedoeld voor UKB-bibliotheken. Als er nog plaats over is, zijn ook deelnemers van andere bibliotheken welkom. Zij kunnen zich ook aanmelden tot en met 4 oktober en ontvangen op uiterlijk 7 oktober bericht of ze kunnen aansluiten.

Foto: gevulde boekenkast in het KB-magazijn.