Gartner voorspelt techtrends: immersieve ervaringen, AI-adoptie en digital humans

Welke technologische trends zullen binnen twee tot tien jaar grote impact hebben op bedrijven, organisaties en de maatschappij? In de nieuwe versie van de jaarlijkse Hype Cycle for Emerging Technologies van Gartner staan weer drie techtrends centraal.

In de nieuwste versie van de Hype Cycle van Gartner vind je 25 ‘emerging technologies’, gekoppeld aan drie overkoepelende thema’s. Het eerste is ‘de ontwikkeling en uitbreiding van immersieve ervaringen’. Dit thema gaat over ondergedompeld worden in virtuele omgevingen, met als voordeel meer controle te krijgen over je identiteit en data, zo schrijft Frankwatching. Denk aan technologieën als metaverse, NFT’s en Web3. Met deze technologieën kun je ook klanten op een nieuwe of andere manier gaan bereiken. Gartner licht voor dit thema één trend extra uit, namelijk die van Digital twin of the customer (DToC): ‘DToC is een dynamische virtuele representatie van een klant. Het simuleert die klant en leert om het gedrag na te bootsen en daarop te anticiperen.’

Consumenten en toezichthouders

Het tweede thema betreft de versnellende automatisering van AI. Artificial intelligence wordt steeds meer geadopteerd. Het is volgens Gartner een belangrijke ontwikkeling bij producten, services en oplossingen. AI-modellen worden de komende jaren flink doorontwikkeld en getraind om ze te kunnen gebruiken. De rol van mensen zal hierbij steeds meer verschuiven naar die van consumenten, beoordelaars en toezichthouders. Gartner gaat dieper in op de autonome systemen als voorbeeld van ‘accelerated AI automation’: ‘Het zijn zelfsturende fysieke of softwaresystemen die domeingebonden taken uitvoeren. Ze vertonen drie fundamentele kenmerken: autonomie, leren en agency.’ Als traditionele AI-technieken niet flexibel genoeg zijn, kunnen de autonome systemen helpen bij de implementatie.

Het derde thema gaat over het optimaliseren van technologieën voor digital business. Meer hierover en over andere techontwikkelingen lees je hier.