Nieuw boek verschenen over bouw, implementatie en gebruik taxonomieën

Taxonomieën zijn belangrijker dan ooit bij het goed beheren en toegankelijk maken van informatie. Steeds meer organisaties zetten gecontroleerde trefwoordenlijsten, ontologieën en knowledge graphs in. Het recent verschenen boek Taxonomies is een uitgebreide gids voor het bouwen, implementeren en gebruiken van taxonomieën.

Het boek bevat bijdragen en praktijkvoorbeelden van enkele van ’s werelds toonaangevende experts op dit vlak. Het behandelt alle belangrijke fasen van het proces van het bouwen en implementeren van een taxonomie, inclusief scoping, gebruikerstests en -validatie, en het inrichten van beheerprocessen.

Taxonomies bevat ook een hoofdstuk van Joyce van Aalten, taxonomie-expert, eigenaar van Invenier en docent bij GO opleidingen. In haar bijdrage Choosing Taxonomy Software zet ze de diverse mogelijkheden rondom het kiezen en gebruiken van taxonomy tooling uiteen.

Taxonomies | Practical Approaches to Developing and Managing Vocabularies for Digital Information | onder redactie van Helen Lippell | Facet Publishing