Wim Keizer en Jos Richters vertrekken bij SPN

Bij de Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) doen zich enkele personele mutaties voor. Wim Keizer (ambtelijk secretaris) en Jos Richters (projectleider digitale bibliotheek en adviseur ICT) gaan de SPN verlaten.

Wim Keizer vertrekt per 1 mei, omdat hij met pensioen gaat. Formeel is hij in dienst van ProBiblio, maar hij wordt van daaruit als ambtelijk secretaris ingezet voor de stichtingen Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH), Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH) en SPN en verder als medewerker voor Bibliotheekblad. Keizer begon in 2001 bij de voorganger van de SPN, de Vereniging van Provinciale Bibliotheekcentrales (Vereniging PBC’s).Zijn pensionering betekent dat hij uit dienst treedt bij ProBiblio en zijn functies als ambtelijk secretaris neerlegt. Wel blijft hij als freelancer verbonden aan Bibliotheekblad. De SPN heeft tot zijn opvolger benoemd Frans Hoving, die binnen de SPN al de functie van programmamanager vervulde. Hoving gaat het ambtelijk secretariaat erbij doen.

Jos Richters kwam als adviseur digitale bibliotheek binnen bij de SPN toen hij als directeur strategie en ontwikkeling werkzaam was bij Cubiss. In 2011 begon Richters met een eigen adviesbureau en werd de SPN één van zijn opdrachtgevers. De SPN werkt op het gebied van de digitale bibliotheek samen met de stichting Bibliotheek.nl (BNL). De SPN voert voor BNL eerstelijns- en tweedelijns-incidentenregistratie uit en draagt bij aan tweedelijnsondersteuning. Voor de laatste taken zijn enkele mede-werkers van PSO’s gedetacheerd bij BNL in Den Haag. De SPN en BNL hebben voor de genoemde werkzaamheden contracten afgesloten. Jos Richters heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming daarvan. Daarnaast leverde hij het SPN-bestuur strategische adviezen.

In verband met de integratie van de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en BNL in de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de SPN besloten de relatie met BNL en SIOB – waar de SPN ook mee samenwerkt, o.a. op het gebied van de ontwikkeling van “de Bibliotheek op School” – nader te bezien in het licht van de nieuwe, wettelijke taken van de KB. Om die reden is besloten voor de vormgeving van die relatie een beroep te doen op eigen PSO-formatie en de inzet van het adviesbureau van Jos Richters te beëindigen. De projectleiding van eerste- en tweedelijnsafspraken tussen  SPN en BNL is door Erwin Dekker (Rijnbrink) overgenomen. Voor het adviesdeel van de portefeuille, in de rol van “programmamanager digitale bibliotheek”, zal de komende maanden worden geworven binnen de SPN-geledingen.