Wim Hupperetz benoemd tot hoogleraar Musea, erfgoedcollecties en digitaal curatorschap

Willem Hupperetz

Dr. Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson, is benoemd tot hoogleraar Musea, erfgoedcollecties en digitaal curatorschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel die is ingesteld in samenwerking met het Allard Pierson, het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de UvA. Hupperetz gaat het hoogleraarschap in eerste instantie combineren met het directeurschap van het Allard Pierson en per 1 december met zijn nieuwe functie als chief science officer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hupperetz heeft een brede onderzoeksinteresse en houdt zich bezig met museologie, erfgoedstudies, archeologie, geschiedenis van materiële cultuur en digitale erfgoedstudies. Als hoogleraar aan de UvA gaat hij zich nu ook focussen op digitaal curatorschap. De digitale transformatie binnen de museale wereld brengt een andere praktijk met zich mee waarin bijvoorbeeld digitale content en visuele storytelling een steeds grotere plek innemen. De leerstoel Musea, erfgoedcollecties en digitaal curatorschap is specifiek gericht op de wijze waarop erfgoedcollecties en de museale praktijk zich verhouden tot digitale media in de breedste zin.

Interdisciplinair

Naast het doen van onderzoek op het gebied van erfgoedcollecties en digitaal curatorschap in vergelijkend perspectief gaat Hupperetz bijdragen aan het onderwijs van de faculteit, in het bijzonder in de (research)masterprogramma’s op het terrein van media, cultuur en kunst. Binnen de leerstoel komen verschillende (inter)disciplinaire vakgebieden samen, zoals Mediastudies, Visual Culture, Cultural Analysis, Kunstgeschiedenis, Erfgoedstudies en Museumstudies. Op die manier zal Hupperetz een krachtige impuls kunnen geven aan zowel het interdisciplinaire onderzoek als onderwijs van de faculteit.

Over Wim Hupperetz

Hupperetz studeerde Geschiedenis en Archeologie aan de (toenmalige) Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Het Geheugen van een straat. Achthonderd jaar wonen in de Vissersstraat te Breda. Sinds 2009 is Hupperetz directeur van het Allard Pierson – de Collecties van de Universiteit van Amsterdam (voorheen, tot 2016, het Allard Pierson Museum). Daarnaast was hij van 2016 tot 2021 bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ingesteld door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Voor zijn komst naar Amsterdam werkte hij onder meer bij het Limburgs Museum Venlo, als conservator Geschiedenis, hoofd van de sector Publiekszaken/Erfgoedprojecten & ondersteuning en tevens als plaatsvervangend directeur. In 2018 was Hupperetz als gastonderzoeker verbonden aan het Getty Research Institute in de Verenigde Staten.