Werken met privacygevoelige data wordt makkelijker dankzij EUR-project

Erasmus Universiteit Rotterdam

Een dataset gebaseerd op originele data van een universiteit, waardoor die niet meer te herleiden is naar echte studenten. Dominique van Deursen, datascientist bij het Business Intelligence Competence Center (BICC) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR), lanceerde onlangs in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam zo’n simulatiedataset met synthetische studentendata. Zij en haar team zijn met de Simulatiedataset Studiedata ook genomineerd voor een Computable Award.

Dominique van Deursen werkt inmiddels zo’n twee jaar bij de Algemene Bestuursdienst BICC. Als datascientist houdt zij zich bezig met allerlei vormen van informatievoorziening in en rond de universiteit. Onlangs kwam het project omtrent de synthetische studentendata op haar pad, dat in het kader van de zone Studiedata, een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit Amsterdam, werd gerealiseerd. Zone Studiedata is een landelijk initiatief dat zich inzet voor onderwijsverbetering met behulp van IT. Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICTOpent extern is initiatiefnemer en opdrachtgever van de simulatiedataset.

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van de EUR.