Wiley en Nederlandse universiteiten sluiten akkoord over open access en wetenschappelijke tijdschriften

Nederlandse universiteiten en de uitgeverij John Wiley and Sons, Inc. (Wiley) hebben een akkoord bereikt dat het ongelimiteerd open access publiceren van wetenschappelijke artikelen mogelijk maakt. Tegelijkertijd zorgt de overeenkomst voor uitgebreidere toegang tot wetenschappelijke tijdschriften.  

“Nederland maakt zijn voortrekkersrol waar nu een tweede grote uitgeverij voor 100% open access gaat. Een enorme stap voorwaarts”, aldus Koen Becking, onderhandelaar namens de Nederlandse universiteiten en voorzitter van Tilburg University, in een bericht op www.vsnu.nl.
De onderhandelingen tussen Wiley en de Nederlandse universiteiten hebben geleid tot een akkoord voor de periode 2016-2019. Het akkoord voorziet erin dat wetenschappers en studenten die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit, toegang hebben tot alle artikelen in de wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Daarnaast voorziet de overeenkomst in de mogelijkheid om open access te publiceren in alle circa 1.400 hybride tijdschriften van Wiley. Onderzoekers hoeven zelf geen aanvullende bedragen meer te betalen (APC’s) om open acces te publiceren. Door dit akkoord zal het aantal open access-artikelen van wetenschappers aan Nederlandse universiteiten flink stijgen.
“Dit akkoord versnelt de transitie naar open acces in Nederland. Voor Wiley is ‘open science’ een strategische prioriteit. In dit veranderde wetenschappelijke landschap steunen wij de ambities van alle maatschappelijke partijen, zoals wetenschappers, financiers en instellingen, door meer openheid en uiteindelijk grotere reproduceerbaarheid van onderzoek mogelijk te maken”, aldus Philip Carpenter, Executive Vice President Research, Wiley.
Open access brengt wetenschap dichtbij De Nederlandse universiteiten zijn met de Nederlandse overheid groot voorstander van vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties. Open access is ook een prioriteit tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie.