Wet op vaste boekenprijs blijft voorlopig, over vier jaar opnieuw evaluatie

De vastenboekenprijs blijft ook de komende vier jaar bestaan. In 2019 wordt de Wet op vaste boekenprijs opnieuw geëvalueerd. In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels. Het kabinet volgt hiermee het advies op van de Raad voor Cultuur.

De wet op de vaste boekenprijs is in 2005 ingesteld en heeft betrekking op het papieren boek. Het moet uitgevers en boekverkopers extra financiële ruimte geven om ook minder goed verkopende boeken in hun assortiment op te nemen. De minister beschouwt de wet als een van de instrumenten voor een vitale leescultuur. Juist nu de boekenmarkt krimpt is het belangrijk om ook kwetsbare titels zoals essays en boeken van beginnende schrijvers beschikbaar te maken en te houden.
Een van de voorwaarden om de wet nog vier jaar te laten bestaan is onderzoek naar de vraag of de wet de uitgave en inkoop van minder courante titels stimuleert. Uit de huidige evaluatie en het advies van de Raad voor Cultuur is niet gebleken in hoeverre de wet daaraan nu bijdraagt. Daarnaast moeten partijen in de boekenbranche innoveren en hun krachten bundelen. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak neemt hierin de rol van innovatiecentrum op. Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over innovatie, digitalisering en kruissubsidiëring in de boekensector.
In een interview in NRC van 7 februari zegt minister Bussemaker dat de komst van Amazon een van de belangrijkste redenen is om de vaste boekenprijs nog paar jaar te behouden: ‘We moeten nu niet een stap zetten waar we later spijt van krijgen. Los van de opstelling van de regering en het boekenvak kan er van alles gebeuren. Deze vier jaar bieden het vak de gelegenheid om zich daarop voor te bereiden. Die moeten dus wel benut worden.’