Letterkundig Museum verwerft archief Joost Zwagerman

Joost Zwagerman heeft zijn literaire archief (bijna 10 strekkende meter) geschonken aan het Letterkundig Museum. ‘Het materiaal overstijgt het louter literaire belang.’
Het archief bevat vele persoonlijke foto’s, boeken met opdrachten, dagboeknotities uit de periode 1988-1994 en handschriften, veelal in verschillende versies. Maar ook brieven van collega-schrijvers, kindertekeningen en afleveringen van de Zwagergids, een handgeschreven en geïllustreerd eenmanstijdschrift dat Zwagerman maakte toen hij zo’n dertien jaar oud was.
‘Het verworven archief geeft niet alleen een beeld van een schrijversleven, het getuigt ook van Zwagermans maatschappelijke betrokkenheid en zijn grote belangstelling voor onder meer beeldende kunst, fotografie, film en popmuziek,’ zegt het Letterkundig Museum in een persbericht. Zo bevat het (mail)correspondenties met onder meer Pim Fortuyn, Rob Scholte, Thom Hoffman, Rudi Fuchs en Theo van Gogh. Ook de jaren dat Zwagerman het tv-programma Zomergasten presenteerde dragen, aldus het Letterkundig Museum, bij aan de waarde van het archief, dankzij e-mails van oud-premier Dries van Agt, bioloog/schrijver Thijs Goldschmidt, Ayaan Hirsi Ali en Hafid Bouazza. Zwagerman heeft ook de inhoud van diverse harde schijven overgedragen.
De persoonlijkheid van Joost Zwagerman, die deelneemt aan menig politiek en maatschappelijk debat, zorgt ervoor dat het archief het louter literaire belang overstijgt, meent het Letterkundig Museum. De geschatte (taxatie)waarde van de gift zou liggen op 200.000 euro.