Websitearchief De Nederlandsche Bank bij Nationaal Archief in te zien

Het websitearchief van De Nederlandse Bank (DNB) uit de periode 2010-2020 is formeel overgebracht naar het Nationaal Archief. Vanaf nu kunnen onderzoekers en andere belangstellenden het online inzien.

Op 21 februari ondertekenden Nicole Stolk, directielid DNB, en Afelonne Doek, algemeen rijksarchivaris, de verklaring van overbrenging van het websitearchief van De Nederlandsche Bank, zo meldt het Nationaal Archief op zijn website. In de DNB-webarchieven komen belangrijke gebeurtenissen terug, zoals het compenseren van consumenten via het depositogarantiestelsel na de val van de DSB bank, maar ook het invoeren van het nieuwe vijfeurobiljet en de opkomst van cryptovaluta. De collectie die is overgebracht bestaat uit:

  • het archief van de corporate website (www.dnb.nl) uit de periode 2010-2020;
  • het archief van de website Open Boek Toezicht (toezicht.dnb.nl) uit de periode 2014-2020.

Het webarchief is geheel openbaar en online in te zien. Andere DNB-stukken die in het Nationaal Archief te vinden zijn, gaan onder andere over de oprichting van de Bank in 1814, het archief van verschillende DNB-presidenten en jaarverslagen.

Open op Orde

De overbrenging van het webarchief komt voor uit het actieplan dat DNB heeft gemaakt in het kader van het programma Open op Orde, waarmee de rijksoverheid haar informatiehuishouding de komende jaren wil verbeteren. Stolk: ‘Een websitearchief maakt het mogelijk om breder terug te kijken naar bepaalde gebeurtenissen. Hoe berichtte DNB hierover? Wat speelde er nog meer in die tijd? Het verrijkt andere informatie en geeft meer context. Zo draagt ons websitearchief bij aan openheid over de werkwijze van DNB. En daarbij is het voor DNB ook een van zijn eerste afgeronde projecten binnen het programma Open op Orde.’