Landschapsanalyse naar FAIRness van Europese onderzoeksdata

Wat heeft het investeren in FAIR data In Europa, als belangrijk element van open science, tot nu toe opgeleverd? Met de European Research Data Landscape-studie, waarin DANS partner was, is dit onderzocht. 

In de studie is gekeken naar de werkwijze van onderzoekers bij het produceren, hergebruiken en deponeren van data en bij het FAIR maken daarvan, en naar het landschap van onderzoeksdata-repositories. Tijdens de studie zijn twee enquêtes uitgevoerd – een onder onderzoekers (meer dan 15.000 respondenten) en een onder repositories van onderzoeksdata (meer dan 300 respondenten) – en is een geautomatiseerde evaluatie van de FAIRness van onderzoeksdatasets gedaan met behulp van de F-UJI-tool. 

Uit de bevindingen blijkt dat, hoewel bepaalde FAIR-praktijken worden toegepast en onderzoekers gemotiveerd zijn door de idealen van open science, er nog steeds belemmeringen zijn om FAIR data te maken. Deze betreffen de beperkte lokale ondersteuning, de daadwerkelijke implementatie van FAIR in de dagelijkse praktijk, het gebrek aan bewustzijn en het ontbreken van controle op vooruitgang op verschillende niveaus.

Een aantal belangrijke uitkomsten van de studie vind je op de DANS-website. Het volledige rapport met aanbevelingen voor de Europese Commissie en alle onderliggende gegevens is beschikbaar via Zenodo. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) van de EC.