Website Archief 2020 gelanceerd

Vanaf 25 februari heeft het innovatieprogramma Archief 2020 een website. De site is vooral bedoeld als stimulans voor archief- en informatieprofessionals om samen aan de slag te gaan met duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie.

De website archief2020.nl start als platform om aan overheden en archiefinstellingen te laten zien welke innovatieve projecten er uitgevoerd worden op het gebied van digitale duurzaamheid, welke producten er uit voortkomen en hoe deze producten ingezet worden. Dit gebeurt door actief op zoek te gaan naar nieuws binnen de sector en zeker ook door het faciliteren en voeren van discussies op de Archief 2020-pagina’s via BREED Netwerk en Archief 2.0. Daarnaast biedt de website informatie voor (potentiële) projectleiders van innovatieve projecten die de samenwerking met Archief 2020 willen aangaan.

Met de steeds verdergaande digitalisering wordt de vraag om duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie steeds urgenter. Om initiatieven op dit gebied te stroomlijnen is het programma Archief 2020 opgericht. In dit innovatieprogramma werken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincies, gemeenten en waterschappen samen om duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op de agenda te zetten van alle overheden. Daarnaast stimuleert het archiefdiensten om na te denken over hun rol in een wereld waarin overheden en bedrijven steeds meer digitaal werken.