Topcollecties IISG online beschikbaar

Vanaf vandaag zijn tientallen archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) gratis te bekijken en te downloaden via de catalogus van het instituut. De collectie bevat onder meer de archieven van mensen als Pieter Jelles Troelstra, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Lev Trotsky, maar ook van politieke partijen als de SDAP.

Door de gedigitaliseerde documenten kan worden gebladerd en ieder stuk kan  full screen worden bekeken. Functionaliteiten als zoomen, contrast en rotatie maken het mogelijk het materiaal optimaal te raadplegen. De documenten kunnen ook als pdf worden gedownload of geprint.

Het IISG digitaliseerde de archieven de afgelopen jaren  met behulp van Metamorfoze, het nationale programma voor behoud van papieren erfgoed. Ook SNS Reaal leverde een belangrijke bijdrage: het bedrijf steunt sinds twee jaar een groot project waarin het IISG de bekendste en belangrijke archieven digitaliseert die het tussen 1935 en 1940 met geld van de ‘Centrale’ levensverzekeringsmaatschappij (een voorloper van SNS Reaal) zijn gekocht. De komende jaren  komen nog meer collecties, waaronder de archieven van Marx en Engels, online beschikbaar.

Zie ook:

Jiddische brieven uit archieven van het IISG ontsloten
IIAV trekt bij IISG in
50 kilometer archief voor nieuwe directeur IISG