Vroegste Nederlandse videogames in archief van Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft vandaag uit handen van de Nederlandse gameontwikkelaar Radarsoft een belangrijke collectie van zo’n 50 vroege videogames ontvangen. Deze zijn in de jaren ’80 uitgebracht voor de Commodore 64- en MSX-computers.

Mediaconsumptie in Nederland beperkt zich allang niet meer tot de traditionele kanalen van radio en televisie. Daarom heeft Beeld en Geluid, het media-archief in Hilversum, besloten zijn archief uit te breiden met nieuwe verzamelgebieden, zoals videogames en internetcultuur. Tot de verkregen collectie van Radarsoft behoren populaire titels als Hopeloos en Eindeloos, maar ook bekende educatieve games, zoals Topografie Nederland en Tempo Typen, die werden gebruikt in het NCRV-televisieprogramma It’s All in the Game.
“Onze doelgroep wil kunnen ervaren hoe videogames zich hebben ontwikkeld tot een volwaardig onderdeel van de dagelijkse mediaconsumptie,” vertelt Jan Müller, algemeen directeur van Beeld en Geluid, in een persbericht. “Het bewaren en speelbaar houden van de belangrijkste Nederlandse gameproducties is daarom onontbeerlijk voor ons archief.”
Edwin Neuteboom, mede-oprichter van Radarsoft, benadrukt dat ook een jong publiek kennis kan blijven nemen van deze tijd. “Vaak waren games de eerste kennismaking met de computer.”
Expertbijeenkomst
De overdracht van de Radarsoft-collectie aan Beeld en Geluid valt samen met de eerste expertbijeenkomst in het kader van een nationale agenda voor duurzame archivering van videogames. Universiteiten, hogescholen, culturele instellingen en vertegenwoordigers uit de game-industrie komen maandag 15 februari samen bij Beeld en Geluid om te bepalen wat nodig is om het game-erfgoed voor de toekomst veilig te stellen. Vooral het interactieve karakter van games en de verschuiving van offline naar online maken het bewaren van games een ingewikkelde opgave.
Beeld en Geluid organiseert op dinsdag 16 februari a.s. een publiek toegankelijk Kenniscafé over game-archivering. Te gast is onder meer Eric Kaltman, game-archivaris en onderzoeker bij University of California, Santa Cruz. Aanmelden kan gratis via EventBrite.