Van Huffelen staatssecretaris Digitalisering

Alexandra van Huffelen (D66) is vandaag beëdigd als staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. In deze rol ‘coördineert zij de digitale ambities van het nieuwe kabinet’, zo schrijft de rijksoverheid.

Onder de verantwoordelijkheid van Van Huffelen vallen opgaven rond digitalisering, zoals innovatie, inclusie, digitale burgerrechten en de regie op de digitale infrastructuur. 

Digitalisering is niet exclusief van één staatssecretaris of één ministerie; in de maatschappij, bij alle departementen, overheden en uitvoeringsorganisaties staat digitalisering op de agenda, aldus de rijksoverheid. ‘De staatssecretaris staat aan de lat om de strategische hoofdlijnen bij digitalisering te bewaken. De aankomende maanden geeft zij de plannen verder vorm. De uitgewerkte plannen per beleidsterrein worden met de Voorjaarsnota – uiterlijk 1 juni 2022 – in de Tweede Kamer behandeld.’

In kabinet Rutte III was Van Huffelen als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de portefeuille toeslagen en douane. 

Foto: Martijn Beekman