Universiteitsbibliotheek Groningen krijgt lichtobject als kunstwerk

Kunstenaar Peter Musschenga is door het Groninger Universiteitsfonds (GUF) gevraagd een kunstwerk te maken in het trappenhuis van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Op de 400e verjaardag van de Rijksuniversiteit, op 23 augustus 2014, zal het lichtobject ‘SHA_RE’ worden onthuld.

SHA_RE is een installatie van LED-panelen die op iedere verdieping van het trappenhuis zijn gemonteerd en doorlopen tot op het plafond boven de entree. Tezamen vormen deze panelen een dynamisch grid, waarop in voortdurend veranderende vormen duizenden foto’s, video’s en zelfs teksten uit dissertaties worden getoond van historisch en huidig wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit. Zo wordt de universiteit in al haar schakeringen gevisualiseerd, en tegelijkertijd de universitaire onderzoeksoutput in de publieke ruimte gepresenteerd.

Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) heeft middelen ter beschiking gesteld om een groot kunstwerk aan de Rijksuniversiteit Groningen te schenken, in het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit. Kunstenaar Peter Musschenga won de pitch voor dit kunstwerk. Zijn opvallende lichtsculptuur zal het aangezicht van het Broerplein danig veranderen; het was dan ook een van de doelen van het GUF om de levendigheid van het plein tussen UB en Academiegebouw te vergroten. Om zoveel mogelijk (beeld)materiaal te vergaren, voerde Peter Musschenga gesprekken met sleutelfiguren (hoogleraren, wetenschappelijk coördinatoren, communicatie- en secretariaatsmedewerkers) in alle faculteiten. Via deze weg werden duizenden onderzoekers gevraagd een bijdrage te leveren en hun onderzoek te delen.

Met dit beeldmateriaal moet vervolgens het dynamische grid worden vormgegeven. Dit vergde veel programmeerwerk: het grid werd onderverdeeld in 4 of 5 verticale banen die elk 4 of 5 beelden bevatten. Alle vormen veranderen voortdurend van grootte en het hele grid beweegt daarbij als een waterval continu van boven naar beneden.

De database voor beeldmateriaal zal ook na ingebruikname op 22/23 augustus open staan voor nieuw materiaal. Onderzoek gaat door, nieuwe beelden worden gegenereerd en zullen een plek moeten kunnen krijgen op het grid. Wetenschappers worden van harte uitgenodigd ook in de komende jaren materiaal aan te dragen. Kunstenaar Peter Musschenga zal daarom het eerste half jaar actief betrokken blijven bij het werk. Daarna moet het min of meer autonoom kunnen gaan draaien.