Erfgoed Brabant en Cubiss zoeken verhalen over de Koude Oorlog

Erfgoed Brabant is op zoek naar onbekende, geheimzinnige en spannende verhalen over de Koude Oorlog (1945-1991), de periode die ook wel de ‘Vergeten Oorlog’ wordt genoemd. Om deze verhalen boven tafel te krijgen, organiseert Erfgoed Brabant in samenwerking met Cubiss en de Brabantse Bibliotheken de Verhalenwedstrijd ‘De Vergeten Oorlog’. Belangstellenden worden uitgenodigd verhalen voor 1 oktober 2014 in te zenden via de website Nederland Schrijft.

Ingestuurde verhalen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Het moet een verhaal zijn (geen film);
• Het verhaal mag max. 750 woorden bevatten;
• Het verhaal moet een persoonlijk verhaal zijn;
• Het verhaal moet tot de verbeelding spreken;
• Het verhaal moet waar gebeurd zijn: gebaseerd op een historisch ‘feit’, geen fictie
• Iemand mag meer dan een verhaal indienen;
• Meer mensen mogen één gezamenlijk verhaal indienen, het moet dan wel onder één naam geregistreerd worden;
• U geeft toestemming om het ingediende verhaal via diverse media te delen met het algemene publiek en te publiceren;
• Het verhaal moet overdraagbaar zijn (via de lokale radio).

Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op de website van Erfgoed Brabant.