Hoofd Bijzondere Collecties gezocht bij Universiteit Leiden

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) zoekt een:

hoofd Bijzondere Collecties (0,8 fte)
Vacaturenummer 22-112

Ben je een uitstekende leidinggevende en heb je brede kennis van wetenschap en cultuur? Heb je een duidelijke visie hoe documentair erfgoed op een innovatieve wijze benut kan worden in onderzoek en onderwijs? Heb je ervaring met collectievorming met erfgoed uit diverse werelddelen en het beheer en behoud ervan? Dan heeft de UBL een uitdagende baan voor je. De UBL zoekt per direct een hoofd Bijzondere Collecties, die leiding geeft aan de afdeling die zorg draagt voor de wereldvermaarde collecties zeldzame, kostbare en unieke materialen van de UBL, waaronder boeken, manuscripten, archieven, foto’s, prenten, kaarten en brieven. Om de zichtbaarheid en het gebruik van de Bijzondere Collecties verder te vergroten heeft de UBL recent besloten de afdelingen van conservatoren en Diensten Bijzondere Collecties samen te voegen en uit te breiden. Meer informatie hierover is beschikbaar via deze link.

Je werkzaamheden

In deze functie zul je:

 • direct leiding geven aan het hoofd Dienstverlening en Collectie-informatie, de coördinator Cultureel Ondernemerschap en Fondsenwerving, een tiental conservatoren en de twee medewerkers Beheer en Behoud;
 • voor de gehele afdeling verantwoordelijkheid dragen m.b.t. personeel, planning en financiën (incl. gastmedewerkers en vrijwilligers);
 • beleid ontwikkelen en implementeren om de Bijzondere Collecties goed te laten benutten in de onderzoek- en onderwijspraktijk;
 • het algemeen aanspreekpunt bij BC zijn voor onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden;
 • het management van de UBL adviseren op het werkterrein van de Bijzondere Collecties;
 • de bijdragen van de UBL aan onderzoek naar koloniaal erfgoed coördineren;
 • de UBL nationaal en internationaal vertegenwoordigen namens de Bijzondere Collecties;
 • een breed intern en extern relatienetwerk onderhouden;
 • jaarplannen en managementrapportages initiëren.

Je profiel

 • Afgeronde wo-opleiding met focus op een cultuurhistorisch onderwerp;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met leiding geven aan zelfstandige professionals;
 • Ervaring met beheer en behoud van werelderfgoed;
 • Goede kijk op innovatieve ontwikkelingen rond (de digitalisering van) wetenschappelijk en cultureel erfgoed;
 • Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs met bijzondere collecties;
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
 • Kerncompententies: sturen op resultaat, verbindend leiderschap, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, kostenbewust handelen, communicatief, samenwerkingsgericht.

Bij indiensttreding is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Tegelijk met deze werving wordt een werving voor hoofd Dienstverlening en Collectie-informatie bij de afdeling Bijzondere Collecties gestart. Dit is een nieuwe functie bij de UBL. Hiermee wordt bij de eindselectie van beide kandidaten rekening gehouden.

Beschrijving organisatie

De UBL biedt medewerkers veel kansen om zich te ontwikkelen. We werken continu aan een inspirerende, inclusieve en diverse werkomgeving waarin iedereen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Je komt te werken binnen een toonaangevende wetenschappelijke bibliotheek met collecties van wereldformaat. Centraal staat het bieden van betrouwbare, duurzame en innovatieve diensten. We doen dit samen met andere partijen in binnen- en buitenland. Onze werkterreinen zijn breed en divers, zo ook onze klantgroepen, in het bijzonder studenten, docenten en onderzoekers. Voor hen verzorgen we de wetenschappelijke informatievoorziening als partner in kennis. 

De UBL staat wereldwijd bekend om de bijzondere collecties, die naast hun rol voor onderwijs en onderzoek ook een belangrijke maatschappelijke en culturele functie hebben. Op onze bibliotheeklocaties bieden wij iedereen een prettige studie- en onderzoeksomgeving. Online staan wij in contact met gebruikers van over de hele wereld. Onze medewerkers dragen hier samen aan bij, ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond, ervaring en talent.

Wij bieden

Het dienstverband wordt aangegaan conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal € 5.943 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 12).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%) en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie hierover kun je hier lezen.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Marco de Niet, divisiemanager Onderzoek- en onderwijsdiensten (m.c.de.niet@library.leidenuniv.nl, 06-43435643).

Solliciteren

Sollicitaties, voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 6 maart 2022 per e-mail worden gericht aan vacaturespenoservices@bb.leidenuniv.nl.

De eerste ronde gesprekken staat gepland voor de week van 14 maart 2022.