Universiteit Leiden zoekt hoofd Dienstverlening en Collectie-informatie

Voor de afdeling Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) zoeken we een:

hoofd Dienstverlening en Collectie-informatie (0,8 fte)
Vacaturenummer 22-111

Ben je een inspirerende leidinggevende en heb je een duidelijke visie op de dienstverlening aan onderzoekers, studenten en andere bezoekers van de UBL die gebruik willen maken van onze wereldvermaarde Bijzondere Collecties? Heb je gedegen kennis van metadatering, digitalisering en gebruik van historische boeken-, kaarten- en fotocollecties, archiefmateriaal en ander erfgoed uit diverse werelddelen? De UBL heeft een uitdagende baan voor je. De UBL zoekt voor de afdeling Bijzondere Collecties per direct een hoofd Dienstverlening en Collectie-informatie. Je geeft leiding aan een team van circa 15 medewerkers die zorg dragen voor de ontsluiting van en dienstverlening met de Bijzondere Collecties van de UBL. Je rapporteert aan het hoofd BC. Om de zichtbaarheid en het gebruik van de Bijzondere Collecties verder te vergroten heeft de UBL recent besloten de afdelingen van conservatoren en Diensten Bijzondere Collecties samen te voegen en uit te breiden. Meer informatie hierover is beschikbaar via deze link.

Je werkzaamheden

In deze functie zul je:

 • binnen de afdeling Bijzondere Collecties direct leiding geven aan de medewerkers die zorg dragen voor metadatering, digitalisering en beschikbaarstelling van de Bijzondere Collecties van de UBL;
 • verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening in de Leeszaal Bijzondere Collecties en de digitale diensten van de Bijzondere Collecties; 
 • informatievoorziening over de diensten van de Bijzondere Collecties coördineren;
 • samen met het hoofd Bijzondere Collecties beleid ontwikkelen en implementeren om de dienstverlening te verbeteren;
 • initiatieven nemen tot het vergroten van de zichtbaarheid en het gebruik van de erfgoedcollecties van de UBL, inclusief het Academisch Historisch Museum;
 • de auteursrechtelijke aspecten van digitalisering coördineren;
 • de afdeling vertegenwoordigen in digitaliserings- en andere projecten;
 • relaties met externe dienstenleveranciers onderhouden, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering;
 • als plaatsvervanger optreden van het hoofd Bijzondere Collecties bij diens afwezigheid.

Je profiel

 • Afgeronde wo-opleiding op tenminste masterniveau;
 • Leidinggevende ervaring;
 • Ruime ervaring met projectmatig werken;
 • Goede kijk op innovatieve ontwikkelingen rond (de digitalisering van) wetenschappelijk en cultureel erfgoed;
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen in wetenschappelijke informatievoorziening;
 • Ervaring met metadatering van erfgoedcollecties van over de hele wereld;
 • Vertrouwdheid met informatiestandaarden en -systemen in de bibliotheeksector;
 • Vertrouwdheid met auteursrechtelijke aspecten op het gebied van digitaal erfgoed;
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal; 
 • Kerncompententies: verbindend leiderschap, sturen op resultaat, klantbetrokkenheid, plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, kostenbewust handelen, communicatie, samenwerking.

Bij indiensttreding is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Tegelijk met deze werving wordt een werving voor hoofd Bijzondere Collecties bij de UBL gestart. Dit is een nieuwe functie bij de UBL. Hiermee wordt bij de eindselectie van beide kandidaten rekening gehouden.

Beschrijving organisatie

De UBL biedt medewerkers veel kansen om zich te ontwikkelen. We werken continu aan een inspirerende, inclusieve en diverse werkomgeving waarin iedereen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Je komt te werken binnen een toonaangevende wetenschappelijke bibliotheek met collecties van wereldformaat. Centraal staat het bieden van betrouwbare, duurzame en innovatieve diensten. We doen dit samen met andere partijen in binnen- en buitenland. Onze werkterreinen zijn breed en divers, zo ook onze klantgroepen, in het bijzonder studenten, docenten en onderzoekers. Voor hen verzorgen we de wetenschappelijke informatievoorziening als partner in kennis.

De UBL staat wereldwijd bekend om de bijzondere collecties, die naast hun rol voor onderwijs en onderzoek ook een belangrijke maatschappelijke en culturele functie hebben. Op onze bibliotheeklocaties bieden wij iedereen een prettige studie- en onderzoeksomgeving. Online staan wij in contact met gebruikers van over de hele wereld. Onze medewerkers dragen hier samen aan bij, ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond, ervaring en talent.

Wij bieden

Het dienstverband wordt aangegaan conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met bij goed functioneren uitzicht op verlenging. Daarna behoort bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal € 5.230 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%) en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie hierover kun je hier lezen.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Marco de Niet, divisiemanager Onderzoek- en onderwijsdiensten.

Solliciteren

Sollicitaties, voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 6 maart 2022 per e-mail worden gericht aan vacaturespenoservices@bb.leidenuniv.nl.

De eerste ronde gesprekken staat gepland voor de week van 14 maart 2022.