Trendrapport Informatiesamenleving 2022 VNG biedt hulp bij digitale transitie

De informatiesamenleving dendert door. Complexe vraagstukken vergen de inzet van slimme, vaak digitale oplossingen, en dat geldt evengoed voor gemeenten en voor hun organisatie, zo staat in het recent verschenen Trendrapport Informatiesamenleving 2022 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Of het nu gaat om de energietransitie, de bestrijding van cybercriminaliteit, de stikstofproblematiek of de publieke gezondheid: ze zijn allemaal in hoge mate afhankelijk van een succesvolle digitale transitie. Dat heeft effect op de gemeentelijke organisatie. Hoe blijf je up-to-date? Hoe geef je die digitale transitie in eigen huis en ketens op een verantwoorde manier vorm? Heb je de basis eigenlijk wel op orde, klaar voor de toekomst, weerbaar tegen een cyberaanval?, zo vragen Franc Weerwind (burgemeester Almere en voorzitter VNG-commissie Informatiesamenleving) en Nathan Ducastel (beleidsdirecteur Informatiesamenleving VNG en directeur VNG Realisatie) in hun voorwoord.

Het trendrapport biedt gemeentebestuurders een selectie van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving die komend jaar aandacht verdienen. Onderwerpen die centraal staan zijn digitalisering en de democratische rechtsstaat, drukte meten met digitale technologie, digital twins, en duurzaam digitaal centraal. Het gaat daarbij om grote vraagstukken als: wat is het effect van digitalisering op de democratische rechtsstaat? Vervallen we met meer en meer metingen in de openbare ruimte niet in een surveillancestaat? En wat is er nodig om de digitale transitie met de groene transitie te verenigen? Dit rapport beoogt lokale bestuurders handelingsperspectief te bieden bij zulke opgaven. 

Het is de tweede keer dat het Trendrapport Informatiesamenleving van de VNG verschijnt. Eind 2020 is de eerste editie gepubliceerd.