Nieuwe deeltijdmaster Artificial Intelligence bij Open Universiteit

De Open Universiteit start in februari 2022 met de nieuwe Nederlandstalige academische masteropleiding Artificial Intelligence (AI) en het bijbehorende schakelprogramma. Deze master of science, die in deeltijd te volgen is, richt zich vooral op werkende professionals met een hbo- of wo-bachelor. De focus ligt op algoritmische AI en responsible AI.

De Open Universiteit heeft op 25 november, met een positief besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO, groen licht gekregen voor de master AI. ‘De eerste AI-master in Nederland die je in deeltijd en binnen twee jaar kunt afronden’, aldus rector magnificus Theo Bastiaens. Tijdens de master leren studenten hoe ze zelf een AI-systeem kunnen ontwerpen, waarbij de privacy, vrijheid en veiligheid van mensen niet in het geding zijn.

De master AI is opgedeeld in vier thema’s: het vakgebied AI, datageoriënteerde technieken, modelgeoriënteerde technieken en nieuwe AI-ontwikkelingen. Binnen deze thema’s komen onderwerpen als machine learning, neurale netwerken en Bayesiaanse methoden uitvoerig aan de orde. Aan de ethische vragen rondom AI is een apart vak gewijd. De nieuwe master start in februari 2022 met de cursussen: Programmeren met Python (premaster AI), Key topics in AI (master) en Research methods for AI (master).