‘Toekomstbestendigheid informatiemanager staat flink onder druk’

De informatiemanager als bewaker van bedrijfsdocumenten moet zichzelf opnieuw uitvinden. Leidinggevenden zien hem of haar in de nabije toekomst niet zozeer als beheerder, maar vooral als een analytische professional met een groot veiligheidsbewustzijn, die creatief kan denken, en die verandering kan begeleiden. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Iron Mountain, onder meer actief als dienstverlener in informatiemanagement en databeheer, samen met AIIM, de wereldwijde vereniging voor informatieprofessionals, heeft verricht.

Als de huidige informatiemanager in 2020 op zijn eigen functie moet solliciteren, kan hij in de problemen raken. Werkgevers hebben hooggespannen verwachtingen van de informatieprofessional van de volgende generatie.

Hij of zij moet een bekwame risicobeheerder zijn,

  • met vaardigheden op het gebied van beveiliging en gegevensveiligheid, volgens de helft van de onderzochte leidinggevenden (50%),
  • met vaardigheden voor het beheer van informatie en inhoud over verschillende platforms en in diverse formaten (47%),
  • en met vaardigheden tot data-analyse (44%).
De bevindingen zijn een weerklank van een eerder diepteonderzoek uit 2015 en wekken de indruk dat het vak technischer wordt en dichter tegen dat van de data-analisten en IT-collega’s aan komt te liggen. Maar dat is nog niet genoeg. Volgens het laatste rapport verwachten werkgevers van de informatieprofessional dat die ook: bedrijfsmatige kansen genereert op basis van de bedrijfsinformatie, en ondersteuning biedt bij ingrijpende bedrijfsveranderingen zoals fusie, overname of desinvesteringen, vanwege bijvoorbeeld het beëindigen van bedrijfsactiviteiten.
Zachte vaardigheden
De studie onthult een zorgwekkende discrepantie tussen wat werkgevers verwachten en wat hun informatiemanagers momenteel bieden. Als het aankomt op ‘zachte’ vaardigheden is de kloof het grootst in de vaardigheden om veranderingen te managen. Van de onderzochte managers vindt 70% dit heel belangrijk, maar slechts de helft van de informatiemanagers vertrouwt erop dat zij ook over die gewenste vaardigheden beschikken.
Zelf waardeert 56% van de informatiemanagers zijn ervaring in het trainen van mensen; zijn communicatievaardigheden (47%) en zijn vaardigheden om collega´s te begeleiden (52%). Maar van de werkgevers waardeert slechts 21% die communicatievaardigheden en slechts 12% geeft om de mentoreigenschappen.
Innovatieve eigenschappen
Positieve waardering is er voor het belangrijkst geachte zachte kenmerk van informatieprofessional: zijn of haar innovatieve denkkracht. 72% van de werkgevers vraagt erom: 62% van de informatieprofessionals denkt die te kunnen bieden. De vaardigheid om relaties te kunnen aangaan en onderhouden, waarderen beiden ongeveer even vaak als belangrijk, namelijk 57% van de werkgevers en 62% van de informatieprofessionals.
Persoonlijke ontwikkeling
“Het gaat tegenwoordig om het beheren van informatie in een snel digitaliserende wereld. Bedrijven hebben daarom allemaal hetzelfde doel voor ogen: veiligheid, voldoen aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd het analyseren van waarde uit de bedrijfsinformatie om concurrentievoordeel te boeken en omzet te genereren,” zegt Jeroen Strik, Iron Mountain’s directeur voor de Benelux. “Werkgevers vragen eenvoudigweg de vaardigheden die daartoe benodigd zijn. Om tot de informatieprofessionals van de volgende generatie te behoren, is het belangrijk de technische, analytische en leidinggevende vaardigheden aan te scherpen, en zelfstandig te denken, te kunnen bemiddelen en te kunnen begeleiden. Anders vormen automatisering, de collega-analisten en de IT-afdeling een bedreiging. Informatieprofessionals aanvaarden de veranderingen en ontwikkelen zich mee.”
Meer informatie biedt het Engelstalige AIIM-rapport: What will it take to be a NextGen InfoPro?
[bron: persbericht Iron Mountain]