Brewster Kahle & Ben Kafka keynotes op jubileumcongres KVAN

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN) bestaat 125 jaar en viert dat met een jubileumcongres op 15-17 juni in Haarlem. Brewster Kahle en Ben Kafka treden op als keynotesprekers.

Brewster Kahle is de oprichter en ‘Digital Librarian’ van het bekende Internet Archive. Al decennialang zet hij zich in voor het wereldwijd kosteloos toegankelijk maken van alle kennis, onder meer door het archiveren van het complete internet. Ben Kafka is psychoanalyticus en cultuurhistoricus en verbonden aan de faculteit voor Media History and Theory van de New York University. In zijn boek The Demon of Writing beschrijft hij de kracht, de tekortkomingen en ook het genot van papierwerk en bureaucratie.
Tijdens het congres geven diverse sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van het vak van archivaris en informatieprofessional. Met de almaar toenemende digitalisering van de samenleving zijn de traditionele uitgangspunten van het vak niet langer onomstreden. Het centrale congresthema is ‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession’.
De aftrap van het congres is op woensdagavond 15 juni met een feestelijke preconference. Het eigenlijke congres vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni. De eerste congresdag wordt afgesloten met een stijlvol diner waarna het jubileum uitbundig wordt gevierd met een dansfeest. Gastheer van het congres is het Noord-Hollands Archief.
Kaarten zijn vanaf 4 april verkrijgbaar via www.kvandagen.nl. KVAN- en KNVI-leden krijgen 20% korting op deelnameprijs van het Jubileumcongres.