Theo Bijvoet gaat voor KB eerste collectieplan schrijven

Theo Bijvoet is per april in dienst getreden van de Koninklijke Bibliotheek als medewerker Stafafdeling Bibliotheekstelsel. Hij is belast met het opstellen van het eerste landelijke collectieplan.

Bijvoet maakt melding van zijn overgang naar de KB op LinkedIn.
Theo Bijvoet vertrok eind 2013 als hoofd van de afdeling Letteren en Bibliotheken binnen de Directie Media, Letteren en Bibliotheken van het ministerie van OCW. De afdeling Letteren en Bibliotheken is met ingang van januari 2014 opgeheven, waarbij de dossiers van de afdeling werden ondergebracht bij een grotere eenheid: de sector ‘Informatie en Bibliotheken’. Bijvoet was sinds januari 2014 op tijdelijke basis gedetacheerd bij het stafbureau van het Nationaal Archief.
Het eerste landelijke collectieplan moet per 2016 van kracht worden en zal gelden voor vier jaar. Het collectieplan, dat opgesteld wordt door de KB in samenspraak met de sector,  moet een kader gaan bieden voor het samenstellen en beheren van de digitale collectie van de openbare bibliotheken. Het collectieplan gaat de hoofdlijnen aangeven voor de inkoop van digitale content, waarbij de samenhang tussen de fysieke en digitale collecties wordt bewaakt, zo meldde de KB in haar Beleidsplan 2015-2018 (pdf)