‘The Hague Declaration’ streeft naar betere toegang tot kennis

In Brussel is op 6 mei de ‘The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age’ gelanceerd. De verklaring roept op tot onmiddellijke aanpassing van het intellectueel eigendomsrecht en tot het slechten van andere drempels die een ruimere en meer gelijke toegang tot data hinderen.
De verklaring stelt: “Big Data kan de wereld veranderen en levens redden. Door ze te analyseren, kunnen we oplossingen vinden voor uitdagingen zoals klimaatverandering en wereldwijde epidemieën. De economie kan gestimuleerd worden, innovatie bevorderd. Maar eerst moet het intellectueel eigendomsrecht aangepast worden en de toegang tot technologie verbeterd, zodat feiten, data en ideeën voor iedereen toegankelijk worden.”
Het auteursrecht dient niet om het delen van feiten, data en ideeën te regelen, zo valt in verklaring te lezen. Het recht om kennis te nemen van informatie en ideeën en deze mee te delen, wordt gegarandeerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar de huidige toepassing van het intellectueel eigendom beperkt deze rechten te zeer, zelfs wanneer het gaat om de elementaire kennis.
Inmiddels hebben al zo’n 145 (vak)organisaties en 300 personen de ‘The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age’ ondertekend. Wie ook de verklaring willen steunen, kan terecht op thehaguedeclaration.com.
(bron: www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be, beeld Yasuyuki HIRATA)