KB publiceert onderzoek naar kennisdeling in de branche

De Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar kennisdeling in de bibliotheekbranche dat eind 2014 uitgevoerd werd. Een belangrijke conclusie is dat met name de algemeen populaire social media en interne kanalen zoals intranet en interne nieuwsbrieven gebruikt worden. Ook de vakbladen spelen een belangrijke rol als informatiebron.
Doel van het onderzoek was het verzamelen van input voor het programma Landelijke kennisdeling en een tussentijdse evaluatie van Biebtobieb, het kennis- en innovatieplatform van de openbare bibliotheken, aldus de KB in een persbericht.
Ruim 350 bibliotheekprofessionals werkten mee aan het onderzoek, waarin de volgende vraag centraal stond: ‘Wat is de huidige stand van zaken rondom kennisdeling onder bibliotheekprofessionals?’.
In het onderzoeksrapport (pdf) wordt onder andere geconcludeerd dat van de sociale media en digitale platforms met name LinkedIn, Facebook, Whatsapp en Twitter worden gebruikt voor kennisdeling. Biebtobieb staat op de vijfde plek. 17 procent van de respondenten zegt Biebtobieb niet te kennen en 27 procent gebruikt het nooit.
Interne nieuwsbrieven worden door 98 procent van de respondenten genoemd als belangrijke bronnen van informatie, gevolgd door het intranet, met 95 procent. Ook de vakbladen scoren met 91 procent goed als informatiebron. Op enige afstand volgen de nieuwsbrieven van BNL (65 procent) en SIOB (51 procent).
De meeste bibliotheekprofessionals (84 procent) namen in het afgelopen jaar deel aan een bijeenkomst zoals een congres of evenement. Bijeenkomsten georganiseerd door en/of in de eigen bibliotheek worden het meest bezocht (64 procent). Bijeenkomsten georganiseerd door PSO’s werden door 48 procent van de respondenten bezocht, gevolgd door landelijke (37 procent) of regionale (36 procent) bijeenkomsten en bijeenkomsten in een andere branche (30 procent)
Ruim de helft van de respondenten participeert in één of meerdere projectgroep(en), (overleg)orgaan/organen of (overleg)verband(en) waar mensen uit verschillende bibliotheekorganisaties aan deelnemen. Ruim een vijfde uit de groep mensen die participeert in ‘grensoverschrijdende’ verbanden zit in een provinciale projectgroep. Daarnaast neemt 19 procent (ook) deel aan een provinciaal vakberaad/kennisnetwerk en neemt 18 procent (ook) deel aan een landelijke projectgroep. Vijftien procent zit (tevens) in een landelijk vakberaad/kennisnetwerk.
De onderzoekers stellen vast dat er relatief veel buiten de eigen branche aan kennis uitgewisseld wordt. 66 procent van de respondenten wisselt ook kennis uit met personen en organisaties uit andere branches. In de meeste gevallen wordt kennis uitgewisseld met (personen uit) de educatieve en kunst- en cultuursector (36 procent). Ook deelt 32 procent (tevens) kennis met (personen van) overheidsinstellingen. In (iets) mindere mate wordt (ook) kennis gedeeld met (personen uit) de erfgoedsector (21 procent), zorgsector (14 procent) en andere sectoren.
In het onderzoek wordt specifieker ingegaan op het gebruik van Biebtobieb. De onderzoekers concluderen dat Biebtobieb gezien wordt als een goede aanvulling op andere informatiekanalen, maar wijzen ook op een aantal verbeterpunten, zoals: de bekendheid binnen de branche vergroten en meer gebruiksgemak. Betere koppelingen met andere (social) media kunnen voor interessante kruisbestuivingen zorgen.
Voor het volledige rapport, zie hier (pdf)