informatiesamenleving

Zoek
Mobiele telefoon

VNG: digitalisering meenemen in integraal jeugdbeleid

Digitale Fitheid

Maand van de Digitale Fitheid van start op 1 maart

Innovatiefestival

Bibliotheken zoeken vernieuwende samenwerking met eerste Innovatiefestival Flevoland

Vernieuwde leerstoel voor Frank Huysmans: information society als scope