Strafdossiers advocaten voortaan digitaal

Advocaten die zich bezighouden met eenvoudige strafzaken krijgen met ingang van 1 augustus de dossiers digitaal aangeboden. Het papieren dossier verdwijnt, uitzonderingen daargelaten. Dat heeft een stuurgroep van de Rechtspraak, het OM en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) besloten na een pilot bij de rechtbanken Den Haag, Midden-Nederland, Gelderland en Overijssel. Tijdens de pilot zijn 2.200 digitale dossiers verstrekt aan advocaten.

De nieuwe werkwijze beperkt zich vooralsnog tot (standaard) GPS-zaken die worden aangebracht bij de politie- kanton- of kinderrechter. Advocaten krijgen in die zaken dossiers digitaal aangeboden via het advocatenportaal. Intussen wordt al gewerkt aan uitbreiding, waardoor ook dossiers in strafzaken die het OM afdoet (zonder tussenkomst van de rechter) digitaal beschikbaar komen. Die mogelijkheid wordt op zijn vroegst in december verwacht.

Digitaal werken heeft veel voordelen. Advocaten kunnen bijvoorbeeld collega’s en kantoormedewerkers machtigen om (met behulp van een advocatenpas en een random reader) dossiers of documenten te downloaden en te bewerken. Zodra een nieuw dossier of nagekomen stuk is aangeleverd, ontvangt de advocaat een waarschuwingsmail. Binnenkort worden de titels van nieuwe dossiers of nagekomen stukken in het portaal in vette letters aangegeven, zodat de ontvangers in een oogopslag zien wat zij nog moeten lezen.

Afbeelding: Wikimedia Commons