Stichting ICT4Handicap en KNVI gaan samenwerken voor meer digitale inclusiviteit

Stichting ICT4Handicap en KNVI hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarmee ze concreet willen bijdragen aan betere toegankelijkheid van ict-services en informatiediensten voor alle Nederlanders in het algemeen en voor mensen met een beperking in het bijzonder.

Toegankelijkheid van ict-diensten en digitale inclusiviteit staan bij zowel Stichting ICT4Handicap als de KNVI hoog op de agenda. Aan beide ontwikkelingen dragen ict’ers en informatieprofessionals bij. Velen daarvan zijn lid van de KNVI. Deze professionals zijn medebepalend voor zowel de ontwikkeling en het aanbod van producten en diensten als de ondersteuning bij de implementatie en het gebruik ervan. ‘Het is belangrijk dat mensen met een beperking voorzieningen kunnen gebruiken juist omdat zij zelfredzaam willen zijn. Op het gebied van recreatie, deelname aan de maatschappij en communicatie van overheid en bedrijven kan op dit vlak nog veel worden verbeterd’, aldus beide partijen.

Stichting ICT4Handicap heeft al contact met enkele interessegroepen van de KNVI, waaronder de interessegroep e-Health. De samenwerking tussen Stichting ICT4Handicap en KNVI zal op verschillende manieren zichtbaar worden. Beide organisaties zullen hun kennis en netwerk delen, en in het verlengde van de doelstellingen van Stichting ICT4Handicap is digitale inclusiviteit ook een thema binnen Smart Humanity, het centrale thema voor de KNVI en de beroepsgroep. Op het Smart Humanity-event op 23 november 2022 staat inclusiviteit ook op de agenda.

Foto v.l.n.r.: Paul Baak en Wouter Bronsgeest (duovoorzitters KNVI), en Petra Egbers en Pieter Anthonio (respectievelijk voorzitter en bestuurslid van Stichting ICT4Handicap).