Onderzoek: databeheer kritieke uitdaging voor succesvolle inzet AI

AI en databeheer zijn essentiële pijlers voor zakelijk succes; slecht databeheer vormt een kritiek gevaar voor toekomstig AI-succes. Dit blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van MIT Technology Review Insights in samenwerking met Databricks.

Het rapport CIO vision 2025: Bridging the gap between BI and AI bevat resultaten uit onderzoek in mei en juni 2022 onder zeshonderd CIO’s, CDO’s en CTO’s uit veertien bedrijfstakken, waaronder in Nederland, in combinatie met diepte-interviews met directieleden van ondernemingen. Het doel was om te begrijpen hoe deze leiders denken over uitdagingen op het gebied van databeheer en AI, en hoe ze deze technologieën inzetten voor zakelijk succes.

Afhankelijk van de branche verwacht 61% tot 71% dat AI tegen 2025 wijdverspreid of zelfs cruciaal zal zijn in de bedrijfsvoering. Respondenten bereiden voor de komende drie jaar een grote uitbreiding voor van het bedrijfsbrede gebruik van AI. Zo’n 94% zegt in hun branche nu al gebruik te maken van AI.

Van de respondenten op directieniveau benadrukt 72% dat problemen met databeheer een gevaar zijn voor toekomstig AI-succes. De meerderheid van de ondervraagde bedrijven investeert de komende drie jaar in het integreren van hun dataplatform om de ingebruikname van AI te ondersteunen; 68% van de respondenten – en vrijwel alle directieleden (99%) – noemt dit cruciaal voor het succes van hun datastrategie.

Van de respondenten zegt 68% dat het succesvol schalen van AI topprioriteit is in hun datastrategie. De data- en AI-strategieën van de ondervraagde bedrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Meer dan driekwart van de respondenten zegt dat het opschalen van AI- en machine learning-activiteiten de komende jaren dé belangrijkste methode voor bedrijfsgroei is binnen hun datastrategie.