Startup ImgZine wil interne communicatie verbeteren

Veel organisaties worstelen met hun interne communicatie. Hoe houd je alle medewerkers op de hoogte van gebeurtenissen, nieuwtjes en ontwikkelingen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen ook echt kennis neemt van de voor hem relevante content? En dan van zowel interne organisatiegerichte als vak- of functiegerichte informatie? Met een aantal apps wil ImgZine deze (interne) communicatie verbeteren.

Door: Eric Kokke

Bert Kok en Marijn Deurloo starten in 2011 ImgZine. Geïnspireerd door apps als Flipboard, Pulse en Zite richtten zij zich op de mogelijkheden voor organisaties en uitgevers om eenvoudig digitale magazines te creëren. Het uitgangspunt was een platform waarmee organisaties hun bestaande content in magazinevorm konden verspreiden op mobiele devices.

Inmiddels hebben de oprichters de focus van het platform verschoven naar het effectiever en efficiënter maken van mobiele communicatie (intern en extern) via apps. De ‘Relevance App’ is geschikt voor interne communicatie, de ‘Insights App’ voor externe communicatie.

Cijfers

Sinds 2013 is ImgZin onderdeel van het software- en consultancybedrijf Ortec. ImgZin heeft vier vestigingen (in Nederland, Verenigde Staten, Australië en België) en er werken zo’n 50 mensen. Tot hun klantenkring kunnen ze inmiddels 75 organisaties rekenen. Zo zet Rabobank de Insights App in om haar klanten te voorzien van het laatste financiële nieuws, ontwikkelingen en resultaten van eigen onderzoek. Vodafone gebruikt de Relevance App om informatie te verspreiden onder haar werknemers.

Zelflerend systeem

Het onderscheidend vermogen zit hem in de hoge mate van personalisatie voor en door de gebruiker. De Relevance App biedt de gebruiker de mogelijkheid om, naast ‘verplichte’ interne content, diverse externe bronnen, filters, tagwoorden en interesses in te stellen in de eigen versie van de app. Zo krijgt hij alleen de voor hem relevante informatie.

Op de achtergrond analyseert en meet een zelflerend systeem het contentgebruik. Dit systeem bepaalt welke content in welke volgorde verschijnt in de app van de betreffende gebruiker. Daarnaast geeft het platform diverse opties voor de gebruikers om met elkaar te communiceren, artikelen te delen en commentaar te geven op gepubliceerde content.

Duurzaam gebruik

De belangrijkste uitdaging voor ImgZine is de duurzame acceptatie door de gebruikers. Veel soortgelijke tools kennen een succesvolle introductieperiode. Maar na verloop van tijd verliezen de gebruikers hun enthousiasme. In de praktijk stapt de organisatie dan weer over op meer traditionele manieren van interne informatie delen, zoals e-mail, nieuwsbrieven en het intranet. Uit het bovenstaande blijkt dat ImgZine een verband ziet tussen optimaal gebruik en het leveren van gepersonaliseerde informatie. De inzet van geavanceerde analysetools in combinatie met intensieve monitoring van het gebruikersgedrag zou moeten leiden tot een optimale gebruikersgerichte toevoer van content.

In de praktijk zal blijken of deze eigenschappen van de app de gebruiker blijven kunnen boeien en binden of dat de gebruikers toch terugvallen op andere manieren van communicatie. ImgZine kan niet alle functionaliteiten van bijvoorbeeld email of het intranet overnemen. Daarmee is het toch ook weer een nieuwe applicatie die naast de al bekende en vertrouwde programma’s moet gaan draaien.

Eric Kokke is marketingmanager van GO opleidingen.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 8 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen.