Professional in het nieuws: Theo Thewessen

Theo Thewessen is sinds 1 oktober lector van het nieuwe lectoraat Location Intelligence. Het lectoraat valt onder Geo Media & Design van HAS Hogeschool.

Wat is het belang van geodata?

Tachtig procent van alle data kunnen we koppelen aan een locatie. Hiermee kunnen we verrassende combinaties maken en tot geheel nieuwe inzichten komen. En… je moet je plaats wel weten natuurlijk – zonder geodata is dat lastig.

Wat houdt het nieuwe lectoraat in?

Location Intelligence betekent slim omgaan met (geo)data. Er wordt gigaveel (geo)data verzameld, maar we benutten nog lang niet alle mogelijkheden. Het lectoraat moet de kennisontwikkeling op dit gebied aanjagen.

Waarom is HAS Hogeschool dit lectoraat gestart?

Het is de bedoeling de verbinding te leggen met andere opleidingen en lectoren binnen de HAS, en daarnaast natuurlijk ook met bedrijven en kennisinstellingen.

Het richt zich specifiek op de domeinen agro, food en leefomgeving?

Ja, binnen deze domeinen speelt locatie een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan Smart Farming of aan het gebruik van geodata in nieuwe voedselketens (local2local).

In welke functies komen afgestudeerde studenten terecht?

De studie Geo Media & Design kent drie uitstroomprofielen: de engineer (Geo-ICT-magiër), de analist (slimme verbinder) en de designer (creatieve verbeelder). Ze werken als ‘data chrunchers’ aan het oplossen van ruimtelijke vraagstukken bij ingenieursbureaus, overheid, agrofood of breed in het bedrijfsleven zoals marketing, logistiek, media, recreatie en ICT.

Welke positie neemt Nederland in op het gebied van geodata?

Geodata zit in onze genen: Nederland heeft als zeevaardersnatie een rijke historie in de cartografie en geodesie. We zitten nu in de wereldtop als inrichter van onze drukbevolkte ‘urban delta’. Dat kan alleen maar als je geodata op orde is.

Wat wilde je vroeger worden?

Rallyrijder. Ik was gek van techniek en auto’s.

Waarom heb je voor je deze loopbaan gekozen?

Ik ben afgestudeerd in Wageningen in 1987. Toen werd voor het eerst gewerkt met digitale kaarten, nog lang voor het TomTom-tijdperk. Ik was gefascineerd door de mogelijkheden, hoe primitief ook.

Heb je nevenactiviteiten?

Ik ben directeur bij Geodan. Het lectoraat doe ik twee dagen per week. Het is bere-interessant om bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek met elkaar te combineren.

Waar haal je je inspiratie uit?

In ons vak, de Geo-ICT, schuiven we verder op naar de toepassingen (energie, klimaat, mobiliteit, smart city, agrofood). Met behulp van ‘onze’ methodieken komt men tot nieuwe, verrassende inzichten. Het is heel inspirerend om zo het verschil te kunnen maken.

Welk advies heb je voor beginnende geodataprofessionals?

Er wordt verwacht dat je kennis van methoden en technieken hebt, maar daarbij moet je goed de verbinding kunnen leggen met (maatschappelijke) vraagstukken. Die vaardigheid moet je ontwikkelen.

Welk ebook las je het laatst?

Ik lees geen eboeken, alleen van papier.

Heeft het papieren boek nog toekomst?

Jazeker, kwaliteit op papier heeft altijd toekomst.

De beste app die je kent?

Ben gek op geo-apps voor hike, bike & ride. Aanraders: ViewRanger, Maps 3D en MapOut.

Waar werk je over vijf jaar?

Het begint nu pas echt, dus ik blijf nog wel even binnen deze sector.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 8 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen.