Standaardwerk Loe de Jong opgenomen in Easy

De serie ‘Het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog’ van Dr. Loe de Jong is opgenomen in het online archiveringssysteem  EASY van DANS.

Het werk kwam al in december 2011 gratis digitaal beschikbaar op de website van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Door de opname in EASY is de duurzame beschikbaarheid van de bestanden nu ook gegarandeerd.

De dataset bestaat uit 30 pdf-bestanden, overeenkomstig met de 30 banden waarin de serie is uitgegeven. Daarnaast bevat de dataset ook links naar de websites en de dataset met de XML-database van het project ‘Verrijkt Koninkrijk’ (het project waarbinnen de serie werd gedigitaliseerd). Foto’s en illustraties zijn verwijderd vanwege auteursrechten.

Zie ook:

Het Koninkrijk van Loe de Jong digitaal

DANS verwelkomt 25-duizendste dataset en 2-miljoenste datafile

70% archeologische data in EASY openbaar toegankelijk