Oproepen burgers voortaan via digitale Staatscourant

Bekendmakingen aan burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats, verdwijnen uit de dagbladen en verschijnen voortaan in de digitale Staatscourant.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat voor advies naar de Raad van State wordt verzonden. De maatregel sluit aan bij de wens van het kabinet om juridische procedures te moderniseren en te digitaliseren. Deze manier van publiceren bespaart de overheid advertentiekosten en verbetert de toegankelijkheid van de berichten. Opstelten hoopt dat één loket het ook duidelijker en overzichtelijker maakt voor de burger.

Het persbericht op Rijksoverheid.nl stelt dat de keuze voor de digitale Staatscourant voor de hand ligt, omdat internet “een groter bereik heeft dan de papieren krant en op openbare plaatsen voor eenieder toegankelijk is.” Dat zou de kans dat burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats een oproep om op zitting te verschijnen daadwerkelijk onder ogen krijgen vergroten. Onderzoek van gerechtsdeurwaarders leert dat op berichten in (papieren) dagbladen niet of nauwelijks wordt gereageerd.

Volgens een berekening van de deurwaarders levert de maatregel een jaarlijkse besparing op aan advertentiekosten van bijna 11 miljoen euro. Voordat de wet in werking treedt, komt er een publiciteitscampagne om het publiek in te lichten over de verandering in de wijze van publicaties.