SP presenteert plan De bieb in de buurt

Elke gemeente moet minimaal één bibliotheek aanbieden. Dat stelde SP-leider Emile Roemer gisteren voor. “De afgelopen jaren zijn 300 bibliotheken gesloten. Veel gemeenten hebben financiële problemen en kiezen voor de bibliotheek als bezuinigingspost. Dit terwijl de bibliotheek van grote waarde is voor de uitleen van boeken en door de sociale functie van de bibliotheek als ontmoetingsplaats.”

Emile Roemer vindt dat minister Bussemaker de waarde van bibliotheken zwaar onderschat. In haar nieuwe wet legt ze veel nadruk op digitalisering maar wil zij niets vastleggen over fysieke bibliotheken. Dat is volgens haar een zaak van gemeentes. Veel te vrijblijvend, vindt Roemer. ‘De afgelopen jaren zijn we van zo’n 1100 naar 800 vestigingen gegaan. Dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.’ De bibliotheek is ook van belang voor de bestrijding van laaggeletterdheid. 1,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Zij krijgen dat niet altijd van huis uit mee en hebben dus veel baat bij een bibliotheek.

De SP schrijft verder over het plan ‘De bieb in de buurt’ (PDF) dat het verschillende voorstellen bevat om te zorgen voor een goed stelsel van bibliotheken. Elke gemeente krijgt hierin de taak om minimaal één bibliotheek te huisvesten. Grotere steden moeten daarnaast hun bibliotheekaanbod verspreiden over de wijken. De SP wil daarnaast dat ook inwoners van dorpen en kernen voldoende toegang houden tot bibliotheekvoorzieningen.