Gratis gebruik van actuele digitale hoogtekaart van Nederland

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies en waterschappen maken de hoogtegegevens van Nederland vanaf 6 maart voor iedereen vrij toegankelijk via de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart. De gegevens zijn afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN).

De digitale hoogtekaart werd tot nu toe vooral door Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt bij het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Een van de weinige openbare toepassingen van de AHN was de mogelijkheid om de hoogte van een bepaald adres op te vragen via het invoeren van de postcode. Door het volledig en zonder enige voorwaarden openstellen van het bestand willen overheden hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren.

De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing. Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. Een eerste kaart is samengesteld tussen 1997 en 2003. De huidige kaart bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. Tussen 2014 en 2019 worden gegevens verzameld voor een derde, geactualiseerde versie. De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat (namens het ministerie van IenM) financieren het programma.