Sociaal werkers hebben zorgen over meer beeldbellen

Hoe geven sociaal werkers hun werk vorm in coronatijd? Uit een landelijk onderzoek blijkt dat veel professionals vrij snel overschakelden naar technische vormen van contact, maar ook dat ze zich zorgen maken over de afname van face-to-face-ontmoetingen, aldus een artikel in Sociale Vraagstukken.

Volgens het onderzoek, uitgevoerd door Hogeschool Saxion, is het beeldbellen sterk toegenomen (van 0,5 procent van de totale contacttijd met cliënten voor coronatijd tot 20 procent tijdens coronatijd) en de face-to-face-contacttijd met cliënten sterk gedaald (van 55 naar 12 procent). Dit zit veel sociaal werkers niet helemaal lekker, want 60 procent vindt de wijzigingen in de vormen van contact problematisch. Tegelijkertijd zegt 82 procent haar opdracht ook tijdens coronatijd te vervullen en is het gemiddelde oordeel over het nut van de inzet van techniek in het sociaal werk positief. De sociaal werkers geven de technologische toepassingen in hun werk een 4,3 op een schaal van 1 tot 5.

Foto: Miriia Chalaya op Unsplash.