SIOB en VOB presenteren toolkit ‘de Bibliotheek, hart van de samenleving’

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) hebben onder de noemer ‘de Bibliotheek, hart van de samenleving’ een toolkit ontwikkeld die zes inspiratiesheets bevat die bibliotheken en hun (lokale) samenwerkingspartners handreikingen biedt om een partner te zijn van gemeenten in de processen rondom de decentralisaties van de zorg, de jeugdzorg en de Participatiewet.

Nederlandse gemeenten zijn druk met deze decentralisaties. De openbare bibliotheek kan, als grootste publieksvoorziening in Nederland, een grote bijdrage leveren aan de samenleving. De eerste informatiesheet is nu gepubliceerd, de andere vijf volgen in de komende maanden. De sheets bevatten praktijkvoorbeelden, projecten, activiteiten, stappenplannen en filmpjes, alsmede tips en aanbevelingen vanuit succesvolle landelijke projecten om de Bibliotheek beter te presenteren als partner van de gemeente(n).

De thema’s die worden behandeld zijn informatie- en digitale vaardigheden; lezen en schrijven; werk en inkomen; onderwijs; e-overheid; en de bibliotheek als neutrale, onafhankelijke, veilige ontmoetingsplek. De eerste inspiratiesheet ‘Informatie- en digitale vaardigheden’ gaat in op de rol van de Bibliotheek op het gebied van het bevorderen van informatie- en digitale vaardigheden. Bibliotheken kunnen met hun dienstverlening een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de informatie- en digitale vaardigheden van de inwoners van de gemeente. Dat is meer dan ooit nodig omdat de online informatiestroom toeneemt en de technologische ontwikkelingen steeds meer vragen van mensen.

Meer informatie over de toolkit is te vinden op de website van het SIOB.