Rijksdienst lanceert website Landschap in Nederland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft vorige week de nieuwe website www.landschapinnederland.nl gelanceerd. De website is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij het landschap in Nederland.

Landschapinnederland.nl biedt gebruikers behalve praktische informatie over beleid en regelgeving en het beheer van het landschap ook bronnen en kaarten. Met de aanduiding Nederlands landschap doelt de Rijksdienst op het cultuurlandschap; landschap dat in het verleden door mensen naar hun hand is gezet. Hierbij gaat het niet alleen om de landelijke gebieden maar ook om de ontwikkeling van stedenbouw. Met het nieuwe portaal wordt praktische en toepasbare kennis over cultuurlandschap verzameld en toegankelijk gemaakt. De website werd gepresenteerd tijdens de internationale landschapsconferentie Cheriscape.

De Rijksdienst ondersteunt professionals in de zorg voor het Nederlands erfgoed. De organisatie doet dat onder andere door websites te ontwikkelen voor de vakgebieden van de dienst, waarbij de samenwerking wordt gezocht met mogelijke partners. Naast Landschap in Nederland beheert de Rijksdienst ook www.monumenten.nl (in samenwerking met Nationaal Restauratiefonds) en www.archeologieinnl.nl.