SIDN roept op voorstellen in te dienen voor projecten duurzaamheid internet

SIDN fonds doet een nieuwe oproep in het kader van de call ‘Duurzaam internet’. Tot 3 mei kunnen voorstellen worden ingediend die gericht zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van het internet of het verminderen van de milieu-impact ervan.

Deze call richt zich specifiek op het onderzoeken van twee benaderingen waarbij websites een centrale rol spelen. Websites staan voor veel internetgebruikers symbool voor het internet. Deze sites bereiken niet alleen de eindgebruikers, maar omvatten ook hostingdiensten, developers en producenten. Elk van deze partijen speelt een belangrijke rol in het streven naar een duurzamer internet.

SIDN kijkt naar twee soorten projecten: projecten en initiatieven die websites inzetten als platforms voor bewustwording en handelingsperspectief voor developers: helpen bij keuzes om de milieu-impact van een website of internetinfrastructuur te reduceren.

Zowel kleinere als grotere projecten kunnen een aanvraag indienen. Hoe dat moet, staat hier.